#គ្រឿងផ្សំ - សាច់ជ្រូកបីជាន់ ឬ សាច់គោក៏បាន ១គីឡូ - ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយ - បីចេងមួយស្លាបព្រាបាយ - អង្គរលីងកន្លៈកំប៉ុង - រំដេងបុក ៣ដុំ - អំបិលគ្រូស 2ខាំ មិនយកអំបិលម៉ត់ទេ
#វិធីធ្វើ ១- សាច់ជ្រូកបីជាន់លាងទឹកអោយស្អាតជា ជាបន្ទៈស្ដើងៗ កាត់ប្រវែងម្រាមដៃ។ ២- យកសាច់ជ្រូកទៅប្រឡាក់ជាមួយ អំបិលគ្រូសទុករយៈពេល5ថ្ងៃ។ ៣- គ្រប់5ថ្ងៃយកសាច់ជ្រូកគឺយើងអាច​ចាប់ផ្តើមចាវវាបាន យកមកលាយបញ្ចូលគ្នា ជាមួយ ស្ករត្នោត បីចេង រំដេង អង្គរលីង រួចរៀបដាក់ចូលក្នុង ក្រឡ ឬ ក្នុងកែវ ទុករយៈពេល9ឬ 10ថ្ងៃ ទើបអាចចៀន អាំង ចំហុយ បាន។