#គ្រឿងផ្សំ
 1. មាន់ ១ក្បាល ១គីឡូ៨ខាំ
 2. ឬសតាំងអោ ៥០ក្រាម
 3. ខ្ទឹមស ៣០ក្រាម (ដំអោយបែក)
 4. ស្លឹកតយ ១ខាំ
 5. ប្រេងខ្យង ៤០ក្រាម
 6. ទឹកស៊ីអ៊ីវ ៥០ក្រាម
 7. ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ ២០ក្រាម
 8. ទឹកត្រី ១០០មីលីលីត្រ
 9. ស្ករត្នោត ៣០ក្រាម
 10. ទឹក
#គ្រឿងផ្សំ ទឹកជ្រលក់
 • ឬសតាំងអោ និងខ្ទឹមស ៧០ក្រាម
 • ម្ទេស ២០ក្រាម
 • ស្ករត្នោត ៥០ក្រាម
 • ទឹកក្រូចឆ្មារ ៥០មីលីលីត្រ
 • ទឹកត្រី ៥០មីលីលីត្រ
#របៀបធ្វើ 
 • យកឆ្នាំងដាក់ឬសតាំងអោ ខ្ទឹមស ស្លឹកតយ ប្រេងខ្យង ទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ ទឹកត្រី ស្ករត្នោត មាន់ និងទឹកចូលគ្នា​រួចដាក់ស្ងោអោយឆ្អឹន ប្រហែល១ម៉ោង។
#របៀបធ្វើ ទឹកជ្រលក់
 • លាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នា រួចកិនអោយម៉ត់ជាការស្រេច៕